valdymas

valdymas
val̃dymas sm. (1)valdyti: 1. MP52, SD1195, SD349, H, H200, R, , Sut, N, M.Valanč, M, LL230, L, Rtr, , NdŽ, DūnŽ Žemės valdymas R335, 449. Val̃dymas, socialinis valdymas, poveikis visuomenei, turint tikslą ją tvarkyti, tobulinti, kaip būtina kiekvienos visuomenės gyvavimo sąlyga LTEXII27. Lietuvininkai paėmė viso krašto val̃dymą į savo rankas Plšk. Aš maloniai klausiau tavo gražių dainų ir dar klausysiu, bet valdymo reikaluose tu man ne patarėjas V.Krėv. Vis est jo (Dievo) valdyme 270. Pagarbinkim jo (Viešpaties) išmintį bei valdymą Ns1832,6. Dovydas, davęs sūnui savo pamokslus, naudingus valdyme karalystės, pabengė amžių S.Stan. | refl. NdŽ: Valdymasis, mokslas apie bendruosius techninių įrengimų, gyvų organizmų ir žmonių visuomenės valdymosi dėsnius MLTEII134. Varlėms pačių valdymasis nusibodo J.Jabl. 2. LL30, L Val̃dymo teisė 55. Valdymas tėviškės I. Žmogus taip seniai valdo raguočių šeimyną, kad jokia istorija neparodo to valdymo pradžios Blv. Vaikai karšino ir šėnavojo seniukus už žemės val̃dymą Skdv. ║ Val̃dymas, faktinis daikto turėjimas LTEXII27. Val̃dymo raštas 55. ║ Valdymas žemės už piningus I. 3. reguliavimas: Mokslas laivų valdymo ir anų dirbimo I. Automatinis val̃dymas LTEI145. Distancinis valdymas SkŽ. Nuotolinis val̃dymas FzŽ377. Programinis valdymas . 4.valdyti 5: Su pamačlyva ranka gali išgydyt gyvulį nuo strėnų nevaldymo arba žmogų nuo naviko augimo pilve LTR(Jrb). 5.valdyti 7: Nei vadelių, nei jokio kitokio valdymo prietaiso jiems (jaučiams) nereikėjo V.Myk-Put. 6.valdyti 8: Valdymu laikomas toks sintaksinis ryšys, kai pagrindinis dėmuo reikalauja tam tikros priklausomojo dėmens formos LKGIII12. Nuo derinimo valdymas skiriasi tuo, kad tas žodis, kuris reikalauja tam tikro linksnio, pats jo neturi J.Balč. 7. refl.valdyti 9 (refl.): Ech, vis tas pono Skrodskio nesivaldymas! V.Myk-Put. Jis kalba apie pavydą, pyktį, nesivaldymą, tingėjimą, keikimąsi, plačiai nagrinėdamas tuos ydingus papročius .
◊ liežùvio neval̃dymas
1. nepadorus kalbėjimas: Už liežùvio neval̃dymą parų gavo Krš.
2. paslapčių, užgintų dalykų sakymas: Labiau kentėjo žmonys už liežùvio neval̃dymą [po karo] Krš.
\ valdymas; apvaldymas; įvaldymas; nuvaldymas; pavaldymas; suvaldymas; užvaldymas

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Поможем решить контрольную работу

Look at other dictionaries:

  • valdymas — statusas T sritis švietimas apibrėžtis Tikslingas techninių, socialinių, pedagoginių, psichologinių, biologinių procesų kreipimas siekiant reikiamų rezultatų, atsižvelgiant į tų procesų ypatumus ir dėsningumus. Pedagoginių procesų valdymas – tai… …   Enciklopedinis edukologijos žodynas

  • valdymas — statusas T sritis automatika atitikmenys: angl. control; controlling; pilot operation vok. Betätigung, f; Lenkung, f; Steuern, n; Steuerung, f rus. регулирование, n; управление, n pranc. commande, f; conduite, f; gestion, f; guidage, m; pilotage …   Automatikos terminų žodynas

  • valdymas — statusas T sritis Standartizacija ir metrologija apibrėžtis Poveikis objektui, organizuojant jo veikimą numatytam tikslui pasiekti. atitikmenys: angl. control vok. Steuerung, f rus. управление, n pranc. commande, f …   Penkiakalbis aiškinamasis metrologijos terminų žodynas

  • valdymas — statusas T sritis fizika atitikmenys: angl. control vok. Lenkung, f; Steuerung, f rus. управление, n pranc. commande, f …   Fizikos terminų žodynas

  • valdymas — statusas T sritis Švietimas ir mokslas apibrėžtis Turėjimas savo valdžioje. atitikmenys: angl. management pranc. gestion, f …   Aiškinamasis kvalifikacijų sistemos terminų žodynas

  • valdymas — statusas T sritis Kūno kultūra ir sportas apibrėžtis Techninių, socialinių, pedagoginių, psichologinių ir biologinių vyksmų tikslingas kreipimas, siekiant optimalių rezultatų ir kartu atsižvelgiant į tų vyksmų ypatumus, dėsningumus. atitikmenys:… …   Sporto terminų žodynas

  • valdymas — statusas T sritis Kūno kultūra ir sportas apibrėžtis Tikslingas vyksmas, kuriuo laiduojamas valdomojo objekto funkcionavimas pagal nustatytą kriterijų; jo principų, metodų, priemonių ir formų visuma. atitikmenys: angl. control; management vok.… …   Sporto terminų žodynas

  • valdymas — statusas T sritis Kūno kultūra ir sportas apibrėžtis Įvairios prigimties organizuotų sistemų (biologinių, socialinių, techninių) funkcija, laiduojanti atitinkamą jų struktūrą, palaikanti veiklos režimą, padedanti įgyvendinti programas ir tikslus …   Sporto terminų žodynas

  • valdymas su tvirtu grįžtamuoju ryšiu — statusas T sritis automatika atitikmenys: angl. follow up control vok. Folgeregelung, f; Nachführregelung, f; Nachlaufregelung, f rus. управление с жёсткой обратной связью, n pranc. régulation de correspondance, f …   Automatikos terminų žodynas

  • valdymas su grįžtamuoju ryšiu — statusas T sritis automatika atitikmenys: angl. closed loop control vok. automatische Steuerung, f; Regelung im geschlossenen Kreis, f; Regelung mit Rückführung, f rus. управление с обратной связью, n pranc. commande en boucle fermée, f …   Automatikos terminų žodynas

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”